Logo

Proces

Wat zijn de verschillende taken van een Architect? En welke fases kent zo’n traject?


Programma van Eisen

Wat wil de klant?
Er zijn 5 tot 10 en soms meer overleggen voor een goed ontwerp nodig.
Het Programma van Eisen wordt bepaald door de Opdrachtgever, maar gezamenlijk opgesteld met LOTarchitectuur.

lot architectuur - werkwijze en taken

Ontwerp

LOTarchitectuur tekent een schetsontwerp aan de hand van de eerste idee├źn.
LOTarchitectuur zorgt er voor dat de tekeningen worden aangepast totdat ze definitief zijn.

lot architectuur - werkwijze en taken

Constructie

Voor nieuwe constructies of constructiewijzigingen (bv een doorbraak) is er een Constructeur nodig. De Opdrachtgever contracteert deze Constructeur, LOTarchitectuur overlegt met de Constructeur over het ontwerp.

lot architectuur - werkwijze en taken

Vergunning

Vaak is er een omgevingsvergunning nodig. LOTarchitectuur stelt namens de Opdrachtgever de vergunningsaanvraag samen.
Vergunnen duurt ca. 8 weken, maar afhankelijk van de voortgang bij de Gemeente kan dit langer duren.

lot architectuur - werkwijze en taken

Offertes

LOTarchitectuur zorgt voor de definitieve tekeningen en de omschrijving. De Constructeur levert de constructietekeningen en -gegevens aan.
LOTarchitectuur vraagt namens de Opdrachtgever 2 tot 3 offertes aan bij de Aannemers, die gericht zijn aan de Opdrachtgever en levert advies over de keuze.

lot architectuur - werkwijze en taken

Realisatie

De Opdrachtgever contracteert de Aannemer, die zijn werkzaamheden start. LOTarchitectuur adviseert tijdens de wekelijkse bouwvergadering de Opdrachtgever en Aannemer over de uitvoering van het ontwerp.

Site by Droomlab